• AKCE !!!
 • AKCE !!!
 • CREDO - prodejna Žďár nad Sázavou
 • CREDO - prodejna Žďár nad Sázavou
 • CREDO - prodejna Žďár nad Sázavou
 • CREDO - prodejna Žďár nad Sázavou
 • CREDO - prodejna Nové Město na Moravě
 • CREDO - prodejna Nové Město na Moravě
 • CREDO - prodejna Nové Město na Moravě
 • CREDO - prodejna Nové Město na Moravě

Pokládka laminátové plovoucí podlahy

Nabízíme Vám odbornou pokládku plovoucích podlah v maximalní kvalitě za rozumnou cenu.

Pokud ale preferujete pokládku podlahy Get pharmacy generic cheap purchase where to ordering ordered buying baclofen online uk without no prescription canada to are ingredients, tablets baclofen no rx. Buy Baclofen 90 25 Mg Without A Prescription. Pain Relief|muscle Relaxant. dopoxetine online. svépomocí, může se Vám hodit návod na pokládku podlahy:

Typické schema montáže plovoucí podlahy

 

 

PoklA?dka plovoucA� podlahy - postup

PoklA?dka plovoucA� podlahy - postup (kliknA�te pro zobrazenA� velkA�ho detailu)

 

PosuzovA?nA� kvality podkladu pro laminA?tovA� podlahy

Kontrola se obvykle provA?dA� pomoci pA�A�stroje CM, pA�iA?emA? se nesmi cheap dapoxetine, cheap lioresal. pA�ekroA?it nA?sledujA�cA� meznA� hodnoty:

 • u cementovA?ch potA�rA? 2 CM %, pro vytA?pA�nA� potA�ry 1,8 CM %
 • u anhydritovA?ch /anhydritovA?ch tekutA?ch potA�rA? (potA�r se sA�ranem vA?penatA?m) 0,5 CM %
 • pro vytA?pA�nA� potA�ry 0,3 CM %

Tyto hodnoty jsou poA?adovA?ny pro podlahovA� potA�ry bez pA�A�sad. Vzorek pro test musA� bA?t odebrA?n ze spodnA� tA�etiny podlahovA�ho potA�ru. BA�hem tohoto procesu
musA� byt provA?dA�no mA�A�eni a dokumentace tlouA?A?ky podlahovA�ho betonu.

Rovinnost podkladu

Kontrola rovinnosti se A�A�di podle bA�A?nA?ch standardA?. PA�i vzdA?lenosti mA�A�icA�ch bodA? 100 cm smA� odchylka A?init maximA?lnA� 2 mm. Rovinnost musA� bA?t mA�A�ena 2 m latA�.

KlimatickA� podmA�nky pA�i poklA?dce

PA�ed, bA�hem a po poklA?dA?nA� by mA�ly bA?t splnA�ny nA?sledujA�cA� podmA�nky:

 • teplota vzduchu v mA�stnosti minimA?lnA� 18A� C
 • teplota povrchu podlahy minimA?lnA� 15A� C
 • relativnA� vlhkost vzduchu mezi 40 % a 70 %

PA�ed zaA?A?tkem poklA?danA� se musA� laminA?tovA� podlahy uloA?it / klimatizovat v mA�stnosti, ve kterA� se majA� poklA?dat, pA�A�padnA� v prostoru s rovnocennA?m klimatem. KlimatizovA?ni se provA?dA� za nA?sledujA�cA�ch podmA�nek:

 • v zabalenA�m stavu
 • po dobu minimA?lnA� 48 hodin
 • poloA?enA� naplocho v minimA?lnA� vzdA?lenosti od vA?ech stA�n 50 cm
 • pA�i teplotA� vzduchu v mA�stnosti minimA?lnA� 18A� C
 • pA�i teplotA� povrchu podlahy minimA?lnA� 15A� C
 • pA�i relativnA� vlhkosti vzduchu mezi 40 % a 70 %

PlA?novA?nA� dilataA?nA�ch profilA?

Na zA?kladA� materiA?lovA� specii�?A� ckA?ch dilataci laminA?tovA� podlahy je nutnA� pA�i velikosti ploch v nA?sledujA�cA�ch A?secA�ch zabudovat dilataA?nA� proi�?ly:

 • dveA�nA� pA�echody
 • prA?chody
 • nepravidelnA� pA?dorysy mA�stnostA�
 • dA�lka jednA� mA�stnosti a/nebo A?A�A�ka jednA� mA�stnosti je vA�tA?A� neA? 10 m

Z naší nabídky: