• AKCE !!!
 • AKCE !!!
 • CREDO - prodejna Žďár nad Sázavou
 • CREDO - prodejna Žďár nad Sázavou
 • CREDO - prodejna Žďár nad Sázavou
 • CREDO - prodejna Žďár nad Sázavou
 • CREDO - prodejna Nové Město na Moravě
 • CREDO - prodejna Nové Město na Moravě
 • CREDO - prodejna Nové Město na Moravě
 • CREDO - prodejna Nové Město na Moravě

TA�A�dy zA?tA�A?e podlahovA?ch krytin

TA�A�da zA?tA�A?e je standardnA�m zpA?sobem dA�lenA� podlahovA?ch krytin podle doporuA?enA� zA?tA�A?e a pouA?itA�. DvoucifernA? kA?d mA? obecnA� tento vA?znam:

 • 1. A?A�slice: typ krytiny (2 – bytovA? podlahovA? krytina, 3 – komerA?nA� prostory, 4 – prA?myslovA� prostory)
 • 2. A?A�slice: stupeA? zA?tA�A?e (1 – nejniA?A?A� zA?teA?,A� 2 – bA�A?nA? zA?tA�A?, 3 – vysokA? zA?tA�A?)

PA�ehled tA�A�d zA?tA�A?e podlahovA?ch krytin – pA�A�klady:

UkA?zky piktogramA?, kterA� naleznete na naA?em zboA?A�:

TA�A�da zA?tA�A?e 21

A?A?st obytnA?ch prostor s malA?m nebo obA?asnA?m pouA?A�vA?nA�m.

TA�A�da zA?tA�A?e 22

ObytnA� prostory s trvalA?m bA�A?nA?m pouA?A�vA?nA�m (obA?vacA� pokoj, jA�delna, vnitA�nA� chodby).

TA�A�da zA?tA�A?e 23

ObytnA� prostory s intenzivnA�m pouA?A�vA?nA�m (schodiA?tA�, vstupnA� chodby, kuchynA�). UrA?enA� pro krA?tkA� pA�echA?zenA� v botA?ch, ne vA?ak na trvalA� chozenA� bez pA�ezutA�. Nohy nA?bytku je potA�eba podloA?it filcovou podloA?kou. KovovA? koleA?ka je vhodnA� nahradit umA�lA?mi.

TA�A�da zA?tA�A?e 31

KomerA?nA� prostory s malA?m nebo obA?asnA?m pouA?A�vA?nA�m (hotelovA� pokoje, konferenA?nA� mA�stnosti, malA� kancelA?A�skA� prostory). Jsou urA?enA� pro krA?tkA� pA�echA?zenA� v botA?ch, ne vA?ak pro trvalA� chozenA� bez pA�ezutA�. Nohy nA?bytku je potA�eba podloA?it filcovou podloA?kou. KovovA? koleA?ka je vhodnA� nahradit umA�lA?mi.

TA�A�da zA?tA�A?e 32

KomerA?nA� prostory – veA�ejnA� objekty s trvalA?m normA?lnA�m pouA?A�vA?nA�m (jesle, kancelA?A�e, A?ekA?rny, hotelovA� haly, butiky atd.). Jsou urA?eny na trvalA� chozenA� bez pA�ezutA�. A?A?dnA� poA?kozenA� vlivem nohou nA?bytku nesmA� bA?t viditelnA�. A?A?dnA? zmA�na vhledu nebo poA?kozenA� vlivem nA?bytkovA?ch koleA?ek nesmA� bA?t viditelnA?.

TA�A�da zA?tA�A?e 33

KomerA?nA� prostory – veA�ejnA� objekty s intenzivnA�m pouA?A�vA?nA�m (chodby, velkoploA?nA� kancelA?A�e, obchodnA� domy, vA�ceA?A?elovA� haly, A?kolnA� tA�A�dy). A?A?dnA� poA?kozenA� vlivem nohou nA?bytku nesmA� bA?t viditelnA�. A?A?dnA? zmA�na vhledu nebo poA?kozenA� vlivem nA?bytkovA?ch koleA?ek nesmA� bA?t viditelnA�.

PodlahovA� krytiny s kA?dy zA?tA�A?e “41, 42, 43″

PodlahovA? krytina do komerA?nA�ch a veA�ejnA?ch prostor s extrA�mnA�m zatA�A?enA�m.

Z naší nabídky: